KAKO SE ZAUZETI ZA SEBE

Jedna od čestih tema koje se provlače kroz ove Razgovore je i tema kako na pravi način da se zauzmemo za sebe. Kako na pravi način reći Ne? Kako izraziti svoje želje, a ne povrijediti sagovornika? Kako asertivno komunicirati? Koja smo uvjerenja ponijeli iz djetinjstva, a koja nam otežavaju život i kojih nismo svjesni? Kako promijeniti ova uvjerenja?

Ugađamo li drugima, stavljamo li ih ispred sebe, radimo li nešto za druge, a da to ne želimo, dozvoljavamo li da nas tretiraju na nepravedan način, popuštamo li drugima samo “radi mira u kući”… Ako ste se pronašli makar u nekim navodima, to znači da ne živite u skladu sa svojim unutrašnjim vrijednostima. Koje su naše unutrašnje vrijednosti, zbog kojih uvjerenja ih zanemarujemo i kako sve to uskladiti?

5/5 - (1 vote)

Date: 18/05/2013