Da li imam granični poremećaj ličnosti?

Dobrodošli na Da li imam granični poremećaj ličnosti?

Otkrijte da li imate granični poremećaj ličnosti?

Odgovorite na tvrdnje Da ili Ne potvrdom na kružić ispred izabranog odgovora. Pokušajte da odgovorite na svako pitanje kako biste dobili tačan rezultat.

Strah od napuštanja

Nestabilne prijateljske i porodične veze

Nestabilna slika o sebi

Impulsivno i samo-destruktivno ponašanje

Tendencija da naškodi sebi

Ekstremne promene raspoloženja

Hronični osećaj praznine

Eksplozivan bijes

Osećaj sumnjičavosti i gubljenje osjećaja sa realnošću

Ime
Email
5/5 - (2 votes)

Dr.sc. Vahida Djedović

Psihoterapetkinja sa dvadesetogodišnjim kliničkim iskustvom