Da li ste depresivni?

Dobrodošli na test " Beckov upitnik za depresiju?"

Pred Vama je set upita koji će Vam pomoći da saznate da li i u kojoj mjeri patite od depresije. Obavezni ste odgovoriti na sva pitanja zbog tačnosti rezultata.

[Depresija]
Da li i koliko ste tužni?

[Depresija]
Da li ste i koliko obeshrabreni u odnosu na budućnost?

[Depresija]
Da li se i koliko osećate promašenim?

[Depresija]
Kako se osećate?

[Depresija]
Da li osećate krivicu?

[Depresija]
Da li osećate da ste kažnjeni?

[Depresija]
Da li ste i koliko razočarani samim sobom?

[Depresija]
Da li ste i koliko kritični prema sebi?

[Depresija]
Koji je Vaš stav o samoubistvu?

[Depresija]
Da li i koliko često plačete?

[Depresija]
Da li ste i koliko razdražljivi?

[Depresija]
Da li ste i koliko izgubili interesovanje za druge ljude?

[Depresija]
Da li ste u stanju da donosite odluke?

[Depresija]
Kako se osećate povodom svog fizičkog izgleda?

[Depresija]
Da li i koliko mozete da radite?

[Depresija]
Da li spavate dobro?

[Depresija]
Da li se i koliko zamarate?

[Depresija]
Kakav Vam je apetit i da li ga imate?

[Depresija]
Da li ste u posljednje vrijeme izgubili na težini?

[Depresija]
Da li i koliko brinete o svom zdravlju?

[Depresija]
Da li imate volju za seksualnim odnosima?

Ime
Email

Loading

4.7/5 - (4 votes)

Dr.sc. Vahida Djedović

Psihoterapetkinja sa dvadesetogodišnjim kliničkim iskustvom