NOVA KNJIGA – Kad izgubim sebe

NOVA KNJIGA – Kad izgubim sebe

U svojoj dugogodišnjoj psihoterapijskoj karijeri vidjela sam da većina klijenata ima problem sa samopoštovanjem i samopouzdanjem. Radeći s njima na ovim važnim pitanjima, shvatila sam da su ovo vještine koje otvaraju mnoga vrata, kao što su vrata sreće, uspjeha, zdravlja i prosperiteta na svakom životnom polju, a zatvaraju vrata anksioznosti, depresiji, zavisti, mržnji, ljutnji i drugim neprijatnim emocijama. Odnosno, ove neprijatne emocije procesuiraju se i puste, oslobađajući nas za dalje napredovanje.

Samopoštovanje i samopouzdanje spadaju u spoznaje emocionalne  vrijednosti, što znači da se mogu naučiti. To su vještine.
Stoga sam osmislila i pokrenula radionice na kojima sam radila isključivo na samopoštovanju i samopouzdanju. Ove radionice radim i danas.

Knjigu sam koncipirala i sačinila na osnovu ovih radionica jer radeći na ovakav način, mogla sam jasno da uvidim šta je to što nam nedostaje i o čemu ne znamo skoro ništa ili je naše znanje o tome veoma ograničeno.

Dr. sc. Vahida Djedović

Dr. sc. Vahida Djedović, psihoterapeutkinja sa dvadesettrogodišnjim kliničkim iskustvom, iza sebe ima, pored bogate prakse, i tri objavljene knjge: Obući košulju sretnog čovjeka; Terapeut ljubavi i Kako (pro)voditi ljubav.. Sve njene knjige govore o svakodnevnim životnim problemima, koje ona nastoji riješiti. U knjgama su stvarni primjeri, stvarnih psihoterapijskih seansi i stvarnih osoba, koje su dale dozvolu da njihove priče mogu biti prenijete u ovakvoj formi.

Knjiga, Kad izgubim sebe, posve je drugačija od svih drugih knjiga samopomoći, jer ovo nije knjiga koja se čita. Ovo je knjga koja zahtijeva rad. Rad na sebi, jer su u današnje doba ljudi nesigurni, neprihvaćeni i usamljeni, te se, bježeči od takvog života, počnu udaljavati od sebe samih.
Ovo je knjiga koja nam pomaže kako da se vratimo sebi. Vahida je doktorirala na emocijama, a u istraživanje je uvrstila i stečene emocionalne vještine kao, nadu, optimizam, sreću, te samopoštovanje i samopouzdanje.
Živi i radi u Tuzli i ima svoje Savjetovalište.

PORUČITE KNJIGU ONLINE

Loading

5/5 - (2 votes)

Dr.sc. Vahida Djedović

Psihoterapetkinja sa dvadesetogodišnjim kliničkim iskustvom