M.P.

16/05/2013

„Imam potrebu da Vam se zahvalim za konstruktivan i inspirativan razgovor. Cio dan se smijem, a bila sam zaboravila kako to izgleda biti ispunjen iznutra i smijati se iz srca. Radujem se našim seansama.“

Rate this testimonial

Dr.sc. Vahida Djedović

Psihoterapetkinja sa dvadesetogodišnjim kliničkim iskustvom