Privatni psiholog Tuzla

Privatni psiholog Tuzla

Prije završetka analitičke psihoterapije na Institutu za grupnu analizu u Zagrebu, završila sa studij književnosti u Tuzli, a rad na Klinici za psihijatriju, omogućio mi je odlično poznavanje psihopatologije. Magistrirala sam na temi književnosti i psihoterapije, odnosno na biblioterapiji, a ovo istraživanje se posebno pokazalo korisnim u radu sa depresivnim klijentima i djecom sa psihosomatskim smetnjama. Doktorirala sam na odnosu kreativnosti i emocionalne inteligencije, a u istraživanje sam, pored emocionalnih komponenti, uvrstila sreću, nadu i optimizam.

Regionalni sam predavač, a predavanja, seminare, radionice ili druge prezentacije, predstavila sam i predstavljam na brojnim međunarodnim kongresima i simpozijumima. Imam desetine objavljenih naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima.

Osmislila sam, organizovala i vodim regionalni projekat o problemima savremenog čovjeka, koji sam nazvala „Ženski razgovori“. Također, postoje i „Muški razgovori“, a svoje kolumne i kolumne klijenata koji pišu za mene, objavljujem na portalu, www.razgovaraj.ba

Na mom youtube kanalu možete gledati emisiju „Razgovori“, a u emisiju dovodim goste koji govore o realnim problemima, te o metodama pomoću kojih ih rješavaju i /ili prevazilaze. Dobitnica sam nekoliko priznanja za popularizaciju psihoterapije, po ocjeni čitalaca bosanskohercegovačkog magazina za koje pišem kolumne. Živim i radim u Tuzli i Beogradu.

Psihoterapija Tuzla – “Savjetovalište VD” Dr. sc. Vahida Djedović

  • ja sam psihoterapetkinja sa dvadesetogodišnjim kliničkim iskustvom
  • Obrazovanje sam stekla na Institutu za psihoanalizu Klinike za psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
  • Iza mog rada stoji mnoštvo zadovoljnih klijenata, a svi dolaze po preporuci.
  • Doktorirala sam na emocijama, odnosno na relaciji emocionalne inteligencije i sreće, nade, optimizma, samopoštovanja i samopouzdanja.
  • Usko sam specijalizovana za partnersko – ljubavne i bračne odnose, ali najviše volim da radim sa klijentima koji imaju egzistencijalne (životne) probleme.
  • Ja sam pisac. Pišem knjige o pozitivnoj psihologiji.

Loading

4.7/5 - (3 votes)

Dr.sc. Vahida Djedović

Psihoterapetkinja sa dvadesetogodišnjim kliničkim iskustvom