Psihoterapija Tuzla Savjetovalište VD

Psihoterapija Tuzla Savjetovalište VD

Dr. sc. Vahida Djedović je psihoterapeutkinja sa dvadesetogodišnjim iskustvom u radu sa ljudima koji svoje probleme ne mogu riješiti samostalno. Radi individualnu i grupnu psihoterapiju, terapiju parova, shema terapiju i biblioterapiju. Također radi i kao poslovna savjetnica.

  • Ja sam psihoterapetkinja sa dvadesetogodišnjim kliničkim iskustvom
  • Obrazovanje sam stekla na Institutu za psihoanalizu Klinike za psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
  • Iza mog rada stoji mnoštvo zadovoljnih klijenata, a svi dolaze po preporuci.
  • Doktorirala sam na emocijama, odnosno na relaciji emocionalne inteligencije i sreće, nade, optimizma, samopoštovanja i samopouzdanja.
  • Usko sam specijalizovana za partnersko – ljubavne i bračne odnose, ali najviše volim da radim sa klijentima koji imaju egzistencijalne (životne) probleme.
  • Ja sam pisac. Pišem knjige o pozitivnoj psihologiji.

MOJA BIOGRAFIJA

Prije završetka analitičke psihoterapije na Institutu za grupnu analizu u Zagrebu, završila sa studij književnosti u Tuzli, a rad na Klinici za psihijatriju, omogućio mi je odlično poznavanje psihopatologije. Magistrirala sam na temi književnosti i psihoterapije, odnosno na biblioterapiji, a ovo istraživanje se posebno pokazalo korisnim u radu sa depresivnim klijentima i djecom sa psihosomatskim smetnjama. Doktorirala sam na odnosu kreativnosti i emocionalne inteligencije, a u istraživanje sam, pored emocionalnih komponenti, uvrstila sreću, nadu i optimizam.

Regionalni sam predavač, a predavanja, seminare, radionice ili druge prezentacije, predstavila sam i predstavljam na brojnim međunarodnim kongresima i simpozijumima. Imam desetine objavljenih naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima.

Osmislila sam, organizovala i vodim regionalni projekat o problemima savremenog čovjeka, koji sam nazvala „Ženski razgovori“. Također, postoje i „Muški razgovori“, a svoje kolumne i kolumne klijenata koji pišu za mene, objavljujem na portalu, www.razgovaraj.ba

Na mom youtube kanalu možete gledati emisiju „Razgovori“, a u emisiju dovodim goste koji govore o realnim problemima, te o metodama pomoću kojih ih rješavaju i /ili prevazilaze. Dobitnica sam nekoliko priznanja za popularizaciju psihoterapije, po ocjeni čitalaca bosanskohercegovačkog magazina za koje pišem kolumne. Živim i radim u Tuzli i Beogradu.

ŠTA ME MOTIVIŠE

Najviše me motivišu poruke koje svaodnevno dobijam od svojih klijenata:

„Imam potrebu da Vam se zahvalim za konstruktivan i inspirativan razgovor. Cio dan se smijem, a bila sam zaboravila kako to izgleda biti ispunjen iznutra i smijati se iz srca. Radujem se našim seansama.“ (M.P.)

„Samo da Vam kažem da je ova seansa vrijedila milion maraka. Ne pamtim kad sam se ovako osjećao. Hvala Vam.“ (E. I.)

„Protresli ste me onako kako nikada niko nije, ali mislim da mi je baš to trebalo. Veliko hvala.“ (A. J.)

Izuzetno vrednujem mogućnosti i sposobnosti koje su mi date da pomažem drugima, a svaki čovjek koji nađe ono što visoko vrednuje u svom životu, naći će i smjernice koje će mu reći na šta treba da se fokusira. Naći će sposobnost da bude hrabar, uporan, fokusiran, ispunjen i sretan. Naći će način da živi životom kakvim želi da živi.

Loading

5/5 - (1 vote)

Dr.sc. Vahida Djedović

Psihoterapetkinja sa dvadesetogodišnjim kliničkim iskustvom