prava žena

08/03/2022

Žene i cyber nasilje Možda bismo od ove godine, 8.mart trebale obilježavati kao dan borbe protiv cyber nasilja nad ženama. Iako sam bila odlučila da ovogodišnji osmomartovski tekst posvetim vrijednostima žena i njihovim nevjerovatnim sposobnostima,  promijenila sam mišljenje, kada sam  morala da se vratim ranije sa viknd odmora zbog klijentice koja je izložena cyber nasilju.