Individualna Full

Psihoterapija Tuzla

Psihoterapijski ful paket podrazumijeva 10 – 12 kontinuiranih individualnih seansi u trajanju od 60 minuta, a koje se sastoje od nekoliko kombinovanih psihterapijskih modaliteta:

–          Psihoanalitički tretman usmjeren je na emocionalni i intelektualni uvid klijentovog problema,te istraživanje i rješenje tih probelma.

–          Egzistencijalistička psihoterapija bavi se ključnim, egzistencijalnim, odnosno životnim pitanjima: smislom, slobodom, otuđenjem, a posebno je prikladna za ljude suočene s razvojnim i životnim pitanjima, otuđenjem od društva, pitanjem identiteta, te smrću. Osnovni cilj ove terapije je suočenje s egzistencijalnim životnim pitanjima na konstruktivan način.

–          Shema terapiija podrazumijeva rad na aktuelnim simptomima i problemima u odnosima, radu, vezama, ali i na ranim negativnim iskustvima i traumama. Shema terapija mijenja negativnu sliku o sebi i drugim ljudima. (Uključuje kombinovani psihoterapijski pristup koristeći psihonalizu, psihodramu, geštalt terapiju, kognitivno-bihejvioralnu terapiju, porodčnu terapiju.)

–          Narativna terapija stavlja naglasak na priče koje pričamo (o sebi i drugima), a koje nosimo sa sobom. Naše priče utječu na kreiranje naše stvarnosti, te  na donošenje odluka i ponašanje. Promjenom priče, mijenjamo i život.

–          Psihološki profil ličnosti pomoću nekoliko tehnika i metoda razotkriva potisnuti i nesvjesni mehanizam ličnosti, a koji se odražava kroz naše postupke i ponašanje. Otkrivanjem ovog dijela ličnosti postaje jasno šta “skrivamo” od sebe, te, uz pomoć psihoterapijskih modaliteta osvještavamo ove obrasce i mijenjamo ih.

Pošaljite upit za ovu terapiju

    Rate this pricing_packages

    Dr.sc. Vahida Djedović

    Psihoterapetkinja sa dvadesetogodišnjim kliničkim iskustvom