Psihološki uzroci impotencije

Psihološki uzroci impotencije

Za muškarca kažemo da je impotentan onda kada je nesposoban održati erekciju koja je dovoljna za seksualne odnose.

Odnosno, za muškarca možemo reći da je erektilno disfunkcionalan onda kada je nesposoban započeti i održati erekciju u oko 50% slučajeva pri spolnim odnosima.
Impotencija, u prevodu sa latinskog jezika impotens što zapravo znači nesposoban, nemoćan, (u spolnom smislu).

U odnosu na dob, impotencija muči svakog desetog tridesetogodišnjaka, a svakog pedesetog šezdesetogodišnjaka.

„Božanska pilula“, viagra, dala je vliko olakčanje mnogim muškarcima, ali ipak je važno znati zašto dolazi do impotencije. Uzroci erektilne disfunkcije mogu biti psihološki i tjelesni, ali u ovom tekstu govorim samo o psihološkim uzrocima poremećaja.

U prošlosti se smatralo da su uzroci samo psihološke prirode, međutim, danas znamo da uzroci mogu biti i tjelesni. Najčešći psiholočki uzroci su izloženost dugotrajnim stresnim situacijama, gubitak posla, traumatsko iskustvo…

Rješavaju se razgovorom sa psihoterapeutom.

Postoje i psihološko – tjelesni uzroci u kombinaciji, a i liječenje je kombinovano.
Uglavnom nastaju kao posljedice organskog poremećaja uz psihološke simptome, a najčešće nedostatak samopoštovanja i samopouzdanja.
Ipak, stručnjaci se slažu da su ovo neki od najčešćih uzroka psihološke erektilne disfunkcije:

 1. pretjerana briga, anksioznost i negativne misli koje muškarac ne umije da kontroliše
 2. konstantno razmišljanje i očekivanje gubitka erekcije
 3. forsiranje sebe da se dostigne erekcija po svaku cijenu
 4. požurivanje usljed straha od mogućeg gubitka erekcije
 5. pretjerana želja da dokaže samom sebi da može imati erekciju
 6. potreba da se dokaže pred partnerkom
 7. osjećaj manje vrednosti i nedostatak samopotovanja i samopouzdanja
 8. ljutnja na samog sebe
 9. depresivnost i potištenost koja može (ali i ne mora) imati veze sa problemom impotencije i erektilne disfunkcije
 10. stidljivost
 11. stres (najčešćče kao posljedica stresog načina života, stresnog posla, problema u vezi ili braku itd.)
 12. odsusutvo uvida da sam sebi stvara i održava problem sa erekcijom
 13. loš odnos za partnerkom (problemi u vezi, svađe i sl.)
 14. zloupotreba problema (manipulativne partnerke imaju sklonost da koriste ovaj problem kako bi svog muškarca ucenjivale i stvarale mu osećaj manje vrijednosti)

Svi ovi simptomi dovode do toga da muškarac ne može uživati u seksu, što samo pojačava stres.

Ukoliko muškarci žele da se riješe ovih, psiholoških uzroka erektilne disfunkcije, moraju krenuti s radom na sebi. Treba da nauče nove obrasce ponašanja, da steknu uvid u svoja ograničavajuća uvjerenja i nađu drugačiju perspektivu razmišljana kako bi se riješili stresa i doveli sebe do toga da uživaju u seksualnom odnosu, ali i u životu, generalno.

Rad na sebi je ključna komponeta ukoliko želimo biti zadovoljni sobom i uživati u životu, ali rad na sebi podrazumijeva i prevenciju, kako erektilne disfunkcije, tako I bilo kojih drugih emocionalnih poremećaja.

S radom na sebi treba početi još juče.

Loading

5/5 - (1 vote)

Dr.sc. Vahida Djedović

Psihoterapetkinja sa dvadesetogodišnjim kliničkim iskustvom