Poduzetništvo: Vrijednost psihoerapijske usluge

Poduzetništvo: Vrijednost psihoerapijske usluge

Da mi je neko, priije samo dvije godine rekao da će me zanimati ekonomija, slatko bih se nasmijala i odmahnula rukom.

Međutim, otkako sam postala poduzetnica, ekonomija me jako zanima i u posljednje vrijeme stalno kupujem i čitam knjige koje imaju veze s poduzetništvom.

Tako sam uvidjela da sam u nekim dijelovima rođena poduzetnica, jer svoje klijente obavezno pitam zašto su, kao svoju pihoterapeutkinju, izabrali mene.

A zašto je ovo važno u poduzetništvu?

Budući da ja prodajem usluge, shvatila sam da, koliko je važno da znam svoje vlastite vrijednosti, toliko je važno i da znam vrijednosti usluga koje pružam.

Ovo su vrijednosti psihoerapijskih usluga:

Kvalitet

Najvažnija usluga za kupca je kvalitet usluge, a kvalitet je konkurentna prednost.

Stoga je preporuka, za mene lično, najbolja reklama. Jer, kada svoje klijente pitam zašto su baš mene izabrali, 90% njih kaže da su došli po preporuci.

Naravno, kvalitet usuge zavisi od obrazovanja, iskustva i ličnosti terapeuta. Obrazovanje i iskustvo, također spadaju u vrijednosti usluge.

Kada govorim o psihoterapijskim uslugama, obrazovanje je jednako važno, kao i ostale vrijednosti terapeuta. Obrazovanje za psihoterapeuta je dugotrajno, a zavisi i od krovne institucije koja pruža obrazovanje.

Također, terapeut, da bi pružio dobre usuge, mora da ima makar desetogodišnje isustvo, a od toga, više od pola, iskustvo na klinikama za psiijatriju.

Potražnja

Vrijednost jedne usluge zavisi i od potražnje, jer što je potražnja veća, usluge se bolje prodaju.

Trenutno je potražnja za psihoterapijskim uslugama dosta velika i u budućnosti će znatno rasti.

Povjerenje

Povjerenje je ključna vrijednost za bilo koji odnos, a posebno kada govorimo o ovakvom odnosu. U psihoterapijskom radu najvažniji je odnos između terapeuta i klijenta i to je ono što je najljekovitije. Ako klijent nema povjerenja u terapeuta, terpaija sigurno neće biti uspješna.

Stoga, na kraju svake prve seanse pitam klijnte kako mene doživljavaju i mogu li mi vjerovati. Klijenti koji na terapiju dođu zbog nepovjerenja, ne mogu reći da terapeutu mogu vjerovato potpuno, ali, uglavnom kažu da im je osjećaj dobar i da će nastaviti sa terapijom. Naravno, povjerenje se gradi i za povjerenje treba vrijeme.

Iskrenost

Također i iskrenost je ključna vrijednost za bilo koji odnos. Međutim, brojne su polemike oko toga koliko terapeut treba da bude iskren prema klijentu, kada ga ovaj pita nešto što ima veze s njegovom privatnim životom.

Sama smatram da to ne može naškoditi klijjentu, ali obavezno pitam klijenta zašto ga to zanima i zašto me to pita baš sada. Klijentov odgovor može biti koristan materijal za dalji rad.

Osim toga, na kraju psihoterapijskog procesa, kada klijente pitam šta im je najviše pomoglo u psihoterapiji, većina kaže da su to neke priče iz mog vlastitog života.

Naprimjer, kada sam jednu klijenticu pitala šta joj je najviše pomoglo, rekla je da je to moja priča i moje ‘neću’:

To Vaše ‘neću’, još upućeno pretpostavljenom, biće moja zvijezda vodilja i svaki put kad imam osjećaj krivnje kada treba da kažem tu magičnu riječ, sjetit ću se Vas.

Brzina rjšenja problema

Ono što većinu klijenata zanima jeste koliko će trajati terapija, odnosno, koliko puta klijenti treba da dođu kako bi riješili problem.

Upravo iz ovog razloga važano je iskustvo koje je terapeut proveo na klinici za psihijatriju.

Stoga ja svojim klijentima, nakon prve seanse kažem da će im trebati pet, šest, sedam, eventualno osam seansi da riješe svoj problem.

Naravno, nekima kažem da je njihov problem složen i da će trebati nekoliko mjeseci, možda i godina, ali takvi klijenti su rijetki.

Cijena usluge

Iako nije mnogo relevantna, cijena usluge ipak znači nekim klijentima.

Iz iskustva sam naučila da ljudi, koji zaista žele riješiti svoj probem, vrlo rijetko pitaju za cijenu, ali oni koji kalkulišu, cijena će im biti jedan od izgovora zašto ne treba da idu na psihoterapiju.

Psihoterapijske usluge nisu jeftine, a zavise od terapeuta do terapeuta.

Neki klijenti kada nazovu i saznaju cijenu usluge, kažu da sam skupa, a ja volim da ih pitam da li je cijena jedini uslov za brigu o njihovom mentalnom zdravlju. Ili, naprosto pitam:

“Kolika je cijena vašeg mentalnog zdravlja?”

 

 

 

Loading

5/5 - (1 vote)

Dr. sc. Vahida Djedović, psihoterapeutkinja

Psihoterapetkinja sa dvadesetogodišnjim kliničkim iskustvom