Tumačenje snova u psihoterapiji

Tumačenje snova u psihoterapiji

Zapisi o tumačenju snova postoje još u Bibliji, kada Josip tumači faraonove snove o sedam debelih i sedam mršavih krava, a ispravnost njegovog tumačenja pokazala se u godinama koje su došle, donijevši mu slavu i visok položaj.

Tumačenje snova

je vještina kojom se objašnjavaju moguća značenja sadržaja snova, a najčešće su to simbolične poruke koje nam šalje naše nesvjesno.

Međutim, u današnjem vremenu, kada je sve postalo marketing i trka za novcem, javljaju se samoprozvani tumači snova, a sanovnici su sve prodavaniji. Ali, u sanovnicima jedan simbol za svakoga ima isto značenje, dok u ličnim asocijacama sanjača, isti simbol za svakoga ima različito značenje.

Zato je san nemoguće analizirati

i interpretirati na pravi način bez sanjača. San je glas nesvjesnog u nama, koji želi da ga čujemo. To je prirodni izraz nesvjesnih psihičkih procesa.

Najpoznatiji tumač snova  svakako je Freud i u svom djelu „Tumačenje snova“ pokušava potpuno analizirati snove, predstavljajući tako jedan san svoje pacijentice Irme. Međutim, i danas ovaj san ima nove interpretacije i usavršavanja, od drugih poznatih i priznatih teoretičara i kliničara.

Nemoguće je u potpunosti rastumačiti snove, ali je moguće osluškivati ih kako bismo saznali što nam poručuje nesvjesno.

Moje tumačenje snova

sastoji se u tome da iz njih izvučem najviše što može pomoći klijentu da ubrza rješenje nekog problema.

Prvenstveno koristim lične asocijacije sanjača, a onda ih povezujem sa simbolima koji se javljaju u snovima. Pri tome strogo vodim računa da te simbole ne odabirem sama.

Kada mi klijent ispriča san, prvo pitam za osjećanja koja je imao tokom sna. Zatim ispitujem o asocijacijama. Kada klijenti zastajkuju, kada im je nejasno, pitam šta im je najdominantnije u snu, npr:

Ana se javila na psihoterapiju, jer je u posljednje vrijeme anksiozna i počela je slabo da spava. Sve se to dešava od prije dva mjeseca, kada je sa svojim vjerenikom razgovarala o eventualnom datumu njihovog vjenčenja. Ona je pravoslavka, roditelji su pravi vjernici i dosta patrijarhalni, a on je katolik. On ne prakticira vjeru i više je ateista, jer mu je otac davno umro, a ni majka nije pokazivala posebnu zainteresovanost prema religiji. On je nju upoznao sa svojom majkom, a ona njega nikada nije predstavila niti spomenula svojim roditeljima. Negdje, početkom naših susreta, donijela je ovakav san:

U kući sam vjerenikove mame i u nekom velikom protokolu, iz kojeg ispada novčanica od 10 maraka, nađem posmrtni list njegovog oca. Na njemu nema nikakvih drugih podataka osim imena i prezimena:  Dragan J. Mislim kako je super što mu je otac pravoslavac, jer moji neće praviti probleme zbog  njega. Sjedam na neki kauč do njega i dajem mu tih 10 maraka, jer to je umjesto očevog testamenta.

Kada sam ju pitala kako se osjećala tokom sna, rekla je da je bila sretna, jer ne mora roditeljima puno objašnjavati. A za asocijacije na san rekla je da je novčanica, ono što joj je najupečatljivije iz sna.

„Zašto“, pitala sam.

Ne znam. Vjerovatno zbog crvene boje. I u realitetu je crvena, ali u snu je bila baš crvena.

„Na šta te asocira crvena boja?“, pitam dalje.

Na srčanost, hrabrost. Valjda sam hrabra što sam se upustila u ovu vezu.

Nije mi promaklo da ljubav nije spomenula. Nastavila sam s pitanjima:

„Budući da ti je novčanica najupečatljivija, šta još možeš reći o toj novčanici?“

U realitetu je od papira, broj je deset i ima lik onog pjesnika.

Znala sam da je Mak Dizdar na ovoj novčanici, ali sam željela nju da čujem: „Kojeg pjesnika?“

Mak Dizdar“, rekla je poslije kraćeg razmišljanja.

„Imaš li asocijaciju na Maka Dizdara?“

Zapravo imam, a to su njegovi stihovi iz pjesme Putovi i idu nekako ovako:

Ti ne znaš ništa o kući u kojoj ja živim, ti ne znaš ništa o zdencu iz kojeg pijem, jer put od tebe do mene nije isto kao i put od mene do tebe…

Mislim da ide tako nekako

Bila sam fascinirana i sve što je rekla pokušala sam da interpretiram:

„Umjesto testamenta, otac tvog vjerenika ostavlja 10 maraka. Pitam se, kakve veze imaju ovi stihovi sa ocem tvog vjerenika?“

Malo je razmišljala, a onda uzdahnula:

Valjda sam se bojala priznati samoj sebi, ali njegov mrtvi otac me upozorava da me moj vjerenik, to jest, njegov sin, ne poznaje. I kada malo bolje razmislim, zaista ne zna ništa o meni. Ne zna koja mi je omiljena boja. Koju knjigu sam pročitala desetak puta. On se nikad ne zanima za moje puteve. To je to. Ako ga ne zanimam na takav način, ne znam kojeg đavola hoće da se ženi mnome?

Ja sam imala potpuno drugu asocijaciju, jer te stihove poručuje mrtvi otac, dakle ona ne zna ništa o smrti, ali njene asocijacije nisu bile takve. Rekla je da joj je ovaj san otvorio oči. Poslije ove seanse, jedno vrijeme se bavila svojim vjerenikom, često razgovarala s njim i na kraju, raskinula vjeridbu:

Mi smo na potpuno različitim putevima. Hvala snu, Maku Dizdaru i tebi. Vi ste mi pomogli da izađem iz zablude.

Kada sam joj rekla svoju asocijaciju, opet se zamislila:

U pravu si! Zamisli da sam se udala za njega. I umrla bih, a ne bih proživjela ovo što, vjerovatno, trebam. Trebam sama naći svoje puteve.

Naravno, ovakvo tumačenje snova obje moje klijentice, jedan je od mnogo načina na koji bi ovi isti snovi mogli biti interpretirani. Da su neki drugi sanjači sanjali ove iste snove, njihove asocijacije bi bile potpuno dugačije, pa prema tome i interpretacije bi bile različite. Zato je san nemoguće interpretirati na pravi način, bez prisustva sanjača.

Bilježite svoje snove. Oni vam često govore i upućuju vas na prave puteve. I sanjajte.

Tumačenje snova u psihoterapiji

Loading

5/5 - (1 vote)

Dr.sc. Vahida Djedović

Psihoterapetkinja sa dvadesetogodišnjim kliničkim iskustvom